Đồ gia dụng nhà bếp - Stainless steel Products

phục vụ ngành y tế - Medical Products

Chia sẻ lên:
 Công ty được thành lập từ năm 2001. Chuyên sản xuất và thiết kế khuôn mẫu, các máy móc ngành công nghiệp, đồ gia dụng bằng inox, sắt trong nhà, ngoài trời. Các sản phẩm phục vụ ngành Y tế, chế biến hải sản, ô tô, các sản phẩm kỹ thuật,...

DN company was established since 2001 for producing and designing patterns, industrial machines and household articles by inox and standless steel indoor and also outdoor. Besides, we are producing the medical products and processing seafood, cars and other teachnical products...